Wat kan jij doen?

MAAK EEN VERSCHIL!

Bidden

We geloven dat het gebed een krachtig middel is en belijden dat we zonder Gods hulp niets kunnen doen. Daarom willen we jou vooral vragen om voor de (ex-)vluchtelingen en de vrijwilligers te bidden. Bid dat ze Gods liefde mogen ervaren, zijn stem mogen verstaan en dicht bij Hem leven.

In onze maandelijkse nieuwsbrief delen wij gebedspunten en vind je meer informatie over gebedsbijeenkomsten. Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Wil je gebedspunten opgeven voor in de nieuwsbrief? Dat kan ook via hetzelfde formulier.

Doneer & sponsor

Om de activiteiten te organiseren is er geld nodig. We gebruiken dit onder andere voor materialen voor de verschillende clubs, christelijke lectuur voor de mensen die we ontmoeten, eten en drinken tijdens de activiteiten en reiskostenvergoeding voor de vrijwilligers. Vrijwilligers worden niet betaald voor de tijd die hun geven. Het geld kunnen we daarom ook ten volle besteden aan de activiteiten voor de (ex)- vluchtelingen.

Dankzij stichting Ein Gedi zijn onze giften aftrekbaar van de belasting. Lees meer over onze ANBI-status. Je kunt je gift(en) overmaken op de onderstaande rekening o.v.v. de betreffende club of activiteit. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Ein Gedi/Kerk & Vluchteling Leersum            NL 55 ABNA 048 0366 268

Meehelpen

We hebben vaak ook heel praktisch hulp nodig. Er zijn al veel vrijwilligers actief die regelmatig de clubs organiseren, op bezoek gaan of helpen bij de paas- en kerstviering. Maar we zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers, momenteel met name voor de mannenclub en kinderclub.

Structurele vrijwilliger

Voor de activiteiten en het bezoekwerk vinden we het belangrijk om duurzame relaties op te bouwen. Vluchtelingen leven in veel onzekerheid en het is daarom belangrijk dat ze weten dat ze op ons kunnen bouwen. We vinden het daarom fijn als je langere tijd structureel aan de slag kunnen. Bovendien wordt er van je verwacht dat je overtuigd christen bent en onze visie en missie onderschrijft. Vrijwilliger worden is een mooie kans om je in te zetten voor vluchtelingen en zo mooie relaties op te bouwen. Daarnaast werk je samen binnen een gemotiveerd team van mede-christenen en ben je van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse vrijwilligersdag.

Wil je structurele vrijwilliger worden? Lees meer over de verschillende clubs en activiteiten en neem contact op met de contactpersoon van de desbetreffende club via het contactformulier. Je kunt ook aangeven als je nog niet weet bij welke club je aan de slag wilt, of als je bezoekwerk wil gaan doen. Je mag uiteraard ook een keer meedraaien om te kijken of het wat voor je is.

Eenmalig vrijwilliger

We hebben regelmatig vrijwilligers nodig die helpen bij een extra activiteiten. Je kunt hierbij denken aan het koken van een pan eten voor de kerstviering, het brengen van vluchtelingen naar een bijbelstudie-avond of zomerkamp, of het oppassen bij de crèche tijdens de paasviering. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor oproepen of laat weten dat je wilt helpen via het contactformulier.

Kerken

De afgelopen jaren zijn er mooie dingen ontstaan uit samenwerkingen met kerken in de buurt. Zo lenen verschillende kerken hun gebouw uit, organiseren andere kerken bijbelstudies in diverse talen, wordt er gecollecteerd en worden vluchtelingen welkom geheten bij activiteiten van plaatselijke gemeentes, zoals kerkdiensten en vakantiebijbelweken.

Wil je samen met jouw kerk ook iets voor vluchtelingen betekenen? Wij denken graag met jullie mee. Neem contact met ons op.