Bijbelstudie

Verschillende kerken in de regio organiseren bijbelstudies voor vluchtelingen. Vaak zijn deze bijbelstudies specifiek gericht op de sprekers van een bepaalde taal, omdat het lastig is om gelijktijdig meerdere vertalingen te hebben. Deze bijbelstudies worden niet georganiseerd vanuit de werkgroep Kerk & Vluchteling, maar wij staan wel in contact met de organisaties en kerken die deze bijbelstudies mogelijk maken. Voor meer informatie over onderstaande of andere bijbelstudies, kun je contact opnemen via het contactformulier (optie bijbelstudie).
Arabisch
Vanuit een samenwerking tussen verschillende kerken in Zeist worden Arabisch-talige bijbelstudies georganiseerd. Elke vrijdagavond is er een bijbelstudie, die wordt geleid door een voormalige Arabische vluchteling. Er is altijd vertaling in het Arabisch en in het Nederlands. Daarnaast is er elke eerste vrijdag van de maand vooraf aan de bijbelstudie een maaltijd.
Engels
De NGK Doorn organiseert voor Engels sprekende vluchtelingen en statushouders de Full Colour Family, een veelkleurige groep mensen die door onderling contact en een bijeenkomst op de vrijdagavond minimaal 1x per maand ervaart wat het betekent om samen één te zijn in onze Here Jezus Christus. Op een avond van de Full Colour Family volgen we een Bijbelstudie, soms met een maaltijd, en is er ruimte om met elkaar te bidden. Voor bezoekers van het AZC regelen we vervoer. Aanmelden kan via het contactformulier.