Werkgroep Kerk & Vluchteling Leersum

De werkgroep is het overkoepelend orgaan van de verschillende activiteiten die vrijwilligers voor vluchtelingen in en rondom Leersum organiseren. Ook de werkgroep draait volledig op vrijwilligers en is interkerkelijk en non-profit. We zijn een onafhankelijke en zelfstandig opererende groep die bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een eventmanager en vijf vaste vertegenwoordigers vanuit de verschillende clubs. De clubs worden georganiseerd door verschillende teams van in totaal meer dan 40 vrijwilligers. De werkgroep coördineert de paas- en kerstvieringen, onderhoudt de contacten met stichting Ein Gedi, stichting Gave, kerken, instanties en bespreekt hoe gezamenlijke uitdagingen opgepakt kunnen worden. Stichting Ein Gedi behartigt onze financiële belangen met o.a. een ANBI-status. De werkgroepleden en de activiteiten die zij vertegenwoordigen vind je hieronder. Klik op de foto voor meer informatie. Wil je in contact komen met één van ons? Dat kan via het contactformulier.

 

    

Visie en missie

Wij geloven dat de God van de Bijbel uit liefde Zijn Zoon Jezus heeft gegeven, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Vanuit deze overtuiging, willen wij dat ook (ex-)vluchtelingen in Nederland de liefde van God mogen ervaren.

We geloven in God, zoals Hij zich in Zijn Woord, de Bijbel, aan ons bekendmaakt. De Bijbel nemen we daarom als leidraad voor ons denken en handelen. In Johannes 14 staat dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. We zijn ervan overtuigd dat ook voor de (ex-)vluchteling een leven met Jezus de beste weg is en dat voor hen ook wijsheid, hoop en genade in Hem te vinden is. Onze hoop is daarom dat een ieder God leert kennen, zijn zonden mag belijden en met Hem mag leven.

God heeft de wereld liefgehad en heeft daarom Zijn Zoon Jezus als Redder naar de wereld gezonden (Joh 3:16). Vervolgens heeft Hij ook ons de opdracht gegeven om Zijn liefde aan anderen te laten zien. We zijn geraakt door de pijn, verdriet en onzekerheid van (ex-)vluchtelingen. Omdat God ons heeft liefgehad, willen wij de vluchteling liefhebben en zo gehoorzamen aan Gods opdracht: Ga en deel mijn liefde uit! 

Onze visie en missie proberen wij op verschillende manieren invulling te geven. We hebben daarom de volgende doelen opgesteld:

  • Bouwen aan liefdevolle, persoonlijke, en respectvolle relaties;
  • In woorden en daden het Evangelie bekendmaken;
  • Ontspanning bieden aan vluchtelingen in een onzekere tijd;
  • Vluchtelingen betrekken bij de Nederlandse cultuur.

Wil je meer weten over de concrete activiteiten die we organiseren om deze doelen te bereiken? Lees dan verder bij Wat doen we?