WELKOM

Hartelijk welkom op onze website! Fijn dat jij je interesseert voor het vluchtelingenwerk van Werkgroep Kerk & Vluchteling Leersum. Deze website is opgezet voor onze achterban, toekomstige en huidige vrijwilligers, donateurs, sponsors maar ook voor geïnteresseerden en andere betrokkenen. Hiermee willen we laten zien wie we zijn, wat wij doen, maar misschien nog wel belangrijker: jou enthousiasmeren om ook mee te helpen!

Vanuit de overtuiging dat God uit liefde Zijn Zoon Jezus heeft gegeven, willen we dat vluchtelingen deze liefde ook mogen ervaren. Daarom betrekken we hen bij onze cultuur, bouwen we aan relaties en bieden we ontspanning. Als interkerkelijke werkgroep werken we uitsluitend met vrijwilligers. Help je ook mee om ons werk mogelijk te maken? Maak een verschil!

Hartelijke groet namens,

Werkgroep Kerk & Vluchteling Leersum